Drodzy Studenci, bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej zajęć w naszej Klinice, dzięki czemu będziemy mogli lepiej sprostać Waszym oczekiwaniom. Zachęcamy również do wypełnienia ankiety ogólnej WUM.

ANKIETA STUDENCKA

IV rok 

gastroenterologia dziecięca

Szanowni Studenci!

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi wybranych zagadnień z gastroenterologii dziecięcej. Są to prezentacje inne niż te, z których korzystamy podczas seminariów on-line.

Dodatkowo zapraszamy do rozwiązywania przypadków klinicznych na platformie e-learningowej WUM. W trudnych czasach epidemii SARS-CoV19 jest to substytut ćwiczeń. Rozwiązanie przypadków jest obowiązkowe, aby przejść do testu zaliczającego. "Rozwiązanie" nie oznacza udzielenia samych poprawnych odpowiedzi; chodzi nam o "przejście" przez kolejne pytania zdawane podczas rozwiązywania przypadku.

Test zaliczający będzie aktywny od godz. 10:30 w piątek. Zasady rozwiązywania go będą podane przed testem.

Przeniesienie dydaktyki on-line i to jeszcze w sposób nieplanowany jest dla nas sytuacją zupełnie nową. Prosimy zatem o wyrozumiałość. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt.

Prezentacje i test są przeznaczone jedynie dla grupy, która w danym tygodniu ma zaplanowane zajęcia w naszej Klinice. Grupy, które nie dokończyły rozpoczętych "tradycyjnie" zajęć a także te, których termin zajęć już minął, otrzymają indywidualnie zaproszenie na nie.

VI rok

pediatria

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą organizacji zajęć w naszej uczelni, wynikającą z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej uprzejmie informujemy, że zajęcia z pediatrii w naszej Klinice odbywają się wyłącznie online.

Seminaria
Na platformie e-learningowej przygotowaliśmy materiały omawiające postępowanie w infekcjach układu oddechowego, przewodu pokarmowego, stanach ostrych w gastroenterologii oraz materiał dotyczący psychologicznych aspektów kontaktu lekarza z opiekunami chorego dziecka. W okresie przed-pandemicznym zagadnienia te były omawiane podczas seminariów i warsztatów praktycznych.
Po zapoznaniu się z materiałami prosimy o odpowiedzi na pytania testowe - oczekujemy 100% trafności przy nieograniczonej liczbie podejść bez limitu czasowego.

Ćwiczenia
Ćwiczenia polegają na przygotowaniu historii choroby na podstawie informacji uzyskanych przy przyjęciu pacjenta do szpitala. Te informacje otrzymają Państwo drogą emaliową. Są to autentyczne historie chorób dwunastu dzieci przyjętych do naszej Kliniki w ostatnim czasie. Na podstawie tych informacji lekarz dyżurny musiał zaproponować plan postępowania z pacjentem oraz zestaw badań dodatkowych w trybie dyżurowym/pilnym a także zakres postępowania w celu postawienia ostatecznej diagnozy. Integralnym elementem całości było przeprowadzenie diagnostyki różnicowej.
Prosimy, aby każdy z Państwa wybrał dla siebie jeden opis przypadku (z całkowitej puli 12 przypadków) i pisemnie przygotował odpowiedzi na poniższe pytania:
1. o jakie informacje powinno się uzupełnić wywiad?
2. na co w szczególności zwrócić uwagę w badaniu przedmiotowym?
3. jakie badania dodatkowe należy wykonać w trybie dyżurowym?
4. diagnostyka różnicowa z planem badań dodatkowych, które powinny doprowadzić do postawienia rozpoznania ostatecznego?
5. jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie ostateczne?
Całość powinna pokazać umiejętność analizy wywiadu, objawów i wyników badań dodatkowych, prowadząc do ostatecznego rozpoznania.

Egzamin
Organizacją egzaminu testowego z pediatrii w br zajmuje się Klinika Pediatrii i Nefrologii. Chcielibyśmy, aby egzamin w sesji letniej był maksymalnie podobny do tego, który odbył się w sesji zimowej.
Egzamin praktyczny - na platformie Microsoft Teams: polegać będzie na omówieniu przypadku z asystentem tj. zebranie wywiadu, diagnostyka różnicowa, plan leczenia
Egzamin ustny - na platformie Microsoft Teams: analogicznie do tradycyjnego egzaminu tj. student wylosuje pytania w kopertach (o zmieniających się numerach kopert) a egzamin poprowadzi dwuosobowa komisja.
Pula pytań do egzaminu ustnego pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniej sesji.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu (email: mkotowska@wum.edu.pl)
Dr n. med. Maria Kotowska