Drodzy Studenci, bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej zajęć w naszej Klinice, dzięki czemu będziemy mogli lepiej sprostać Waszym oczekiwaniom. Zachęcamy również do wypełnienia ankiety ogólnej WUM.

ANKIETA STUDENCKA

IV rok 

gastroenterologia dziecięca

Szanowni Studenci!

Blok zajęć z gastroenterologii dziecięcej rozpoczynamy w poniedziałek o godz. 8:15 w wewnętrznej sali seminaryjnej Kliniki. Trafią Państwo do niej bezpośrednio po wejściu na Oddział (2. piętro, 2E).
Zarówno ćwiczenia jak i seminaria prowadzone są tradycyjnie, nie online. Szczegółowy plan zajęć starościna/starosta grupy otrzyma drogą mailową pod koniec tygodnia poprzedzającego zajęcia.
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z tematem seminarium przed jego rozpoczęciem. Materiały edukacyjne znajdują się na platformie e-learningowej WUMu, w kursie "Gastroenterologia dziecięca".
Konsultacje dydaktyczne dla studentów IV roku są możliwe po wcześniejszym umówieniu się (dr Marcin Dziekiewicz, marcin.dziekiewicz@wum.edu.pl).

PRAKTYKI WAKACYJNE

Praktyki wakacyjne z pediatrii trwają 2 pełne tygodnie (10 dni roboczych). Na dany tydzień praktyk można zapisać się wybierając poniedziałek w preferowanym tygodniu. Zalecamy zapisanie się na dwa następujące po sobie tygodnie (poniedziałki). Zapisy prowadzone są w spób ciągły za pośrednictwem portalu zapisów.

ZAPISY NA PRAKTYKI WAKACJE 2023 RUSZAJĄ W STYCZNIU 2023 ROKU

VI rok

pediatria

Konsultacje dydaktyczne dla studentów VI roku są możliwe po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Kliniki - dr n. med. Maria Kotowska - piątki w godzinach 13.00-14.00.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą organizacji zajęć w naszej uczelni, wynikającą z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej uprzejmie informujemy, że zajęcia z pediatrii w naszej Klinice odbywają się wyłącznie online.

Seminaria
Na platformie e-learningowej przygotowaliśmy materiały omawiające postępowanie w infekcjach układu oddechowego, przewodu pokarmowego, stanach ostrych w gastroenterologii oraz materiał dotyczący psychologicznych aspektów kontaktu lekarza z opiekunami chorego dziecka. W okresie przed-pandemicznym zagadnienia te były omawiane podczas seminariów i warsztatów praktycznych.
Po zapoznaniu się z materiałami prosimy o odpowiedzi na pytania testowe - oczekujemy 100% trafności przy nieograniczonej liczbie podejść bez limitu czasowego.

Ćwiczenia
Ćwiczenia polegają na przygotowaniu historii choroby na podstawie informacji uzyskanych przy przyjęciu pacjenta do szpitala. Te informacje otrzymają Państwo drogą emaliową. Są to autentyczne historie chorób dwunastu dzieci przyjętych do naszej Kliniki w ostatnim czasie. Na podstawie tych informacji lekarz dyżurny musiał zaproponować plan postępowania z pacjentem oraz zestaw badań dodatkowych w trybie dyżurowym/pilnym a także zakres postępowania w celu postawienia ostatecznej diagnozy. Integralnym elementem całości było przeprowadzenie diagnostyki różnicowej.
Prosimy, aby każdy z Państwa wybrał dla siebie jeden opis przypadku (z całkowitej puli 12 przypadków) i pisemnie przygotował odpowiedzi na poniższe pytania:
1. o jakie informacje powinno się uzupełnić wywiad?
2. na co w szczególności zwrócić uwagę w badaniu przedmiotowym?
3. jakie badania dodatkowe należy wykonać w trybie dyżurowym?
4. diagnostyka różnicowa z planem badań dodatkowych, które powinny doprowadzić do postawienia rozpoznania ostatecznego?
5. jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie ostateczne?
Całość powinna pokazać umiejętność analizy wywiadu, objawów i wyników badań dodatkowych, prowadząc do ostatecznego rozpoznania.

Egzamin
Organizacją egzaminu testowego z pediatrii w br zajmuje się Klinika Pediatrii i Nefrologii. Chcielibyśmy, aby egzamin w sesji letniej był maksymalnie podobny do tego, który odbył się w sesji zimowej.
Egzamin praktyczny - na platformie Microsoft Teams: polegać będzie na omówieniu przypadku z asystentem tj. zebranie wywiadu, diagnostyka różnicowa, plan leczenia
Egzamin ustny - na platformie Microsoft Teams: analogicznie do tradycyjnego egzaminu tj. student wylosuje pytania w kopertach (o zmieniających się numerach kopert) a egzamin poprowadzi dwuosobowa komisja.
Pula pytań do egzaminu ustnego pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniej sesji.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu (email: mkotowska@wum.edu.pl)
Dr n. med. Maria Kotowska