Klinika prowadzi szkolenia lekarzy w ramach staży do specjalizacji

  • pediatrii ogólnej - moduł podstawowy w specjalizacjach pediatrycznych

  • pediatrii - specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej

  • pediatrii ogólnej - moduł podstawowy w neonatologii

  • gastroenterologii dziecięcej - moduł specjalistyczny specjalizacji w dziedzinie pediatrii

  • gastroenterologii ogólnej z elementami hepatologii, żywienia i zasad diagnostyki gastrologicznej - moduł specjalistyczny specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

  • endoskopii i diagnostyki obrazowej - moduł specjalistyczny specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

  • leczenia żywieniowego specjalistycznego - moduł specjalistyczny specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

  • hepatologii specjalistycznej - moduł specjalistyczny specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

  • gastroenterologii - specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii

W celu umówienia stażu należy skontaktować się z sekretariatem Kliniki

szczegółowe programy specjalizacji znajdują się na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego