PORTAL ZAPISÓW

Jeżeli masz skierowanie do oddziału gastroenterologii należy:

1. Pobrać i wypełnić formularz rejestracji pacjenta

2. Złożyć formularz i skierowanie w sekretariacie Kliniki

3. Możesz dołączyć istotne wyniki dotychczas przeprowadzonych badań

4. O wyznaczonym terminie zostaniesz powiadomiony wybraną drogą

Ze względu na długi czas oczekiwania, przed wypełnieniem formularza zapisów, proszę sprawdzić przybliżone terminy przyjęć do oddziałów gastroenterologii dziecięcej na stronie internetowej Informatora o Terminach Leczenia NFZ.

Kod PIN skierowania może być wykorzystany tylko w jednej placówce medycznej!

 

Jeżeli w Twojej ocenie dziecko wymaga natychmiastowej pomocy lub jego stan zdrowia znacznie się pogorszył, niezwłocznie zgłoś się do najbliższego szpitala!

    Załącz skan formularza rejestracji pacjenta oraz skierowania. Możesz również przesłać istotne wyniki dotychczas przeprowadzonych badań.