w skład Oddziału Klinicznego Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii wchodzą dwa pododdziały: całodobowy i dzienny

Oddział całodobowy

II piętro, sekcja 2E

11 sal szpitalnych - maksymalnie 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym

łóżko dla opiekuna

przestronne korytarze, panoramiczne okna

pokój socjalny dla rodziców z kuchnią i łazienką

mała świetlica

Oddział dzienny

II piętro, sekcja 2F

poczekalnia dla dzieci i rodziców

sale dla pacjentów pobytu dziennego

duża świetlica

gabinety badań i gabinet antropometryczny

gabinet psychologa i dietetyka

Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego