Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie:

  • pediatrii i gastroenterologii dziecięcej dla studentów kierunku lekarskiego

  • gastroenterologii dziecięcej dla studentów kierunku lekarskiego w języku angielskim (English Division)

  • żywienia dzieci dla studentów dietetyki

  • pediatrii dla studentów farmacji