Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

esophagus

Choroba refluksowa przełyku (GERD)
Zaburzenia połykania
Eozynofilowe zapalenie przełyku
Achalazja przełyku
Zwężenia przełyku

stomach

Bóle brzuch
Choroba wrzodowa
Zakażenie Helicobacter pylori

intestins

Celiakia
Alergie pokarmowe
Nietolerancje pokarmowe
Zespół jelita drażliwego

colon

Choroba Leśniowskiego-Crohna
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Przewlekła biegunka
Zaparcie
Choroba Hirschsprunga
Nietrzymanie stolca

liver

Ostre zapalenie trzustki
Przewlekłe zapalenie trzustki
Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)
Kamica żółciowa

bacteria

Zaburzenia mikrobioty przewodu pokarmowego
Transplantacja mikrobioty jelitowej (FMT)
Zakażenia przewodu pokarmowego
Infestacje pasożytnicze

obesity

Zaburzenia odżywiania
Gastrostomie (PEG)
Niedobór masy ciała
Otyłość
Poradnictwo w zakresie diety PEN-CDED (ModuLife)