w Klinice można specjalizować się w ramach rezydentury lub w trybie pozarezydenckim

w dziedzinie pediatrii ogólnej

w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

szczegółowe programy specjalizacji znajdują się na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych oraz informacje na temat trybu ich przydzielania dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego