[spacer height=”400px”]

I Warszawskie Warsztaty

Anorektalnej Manometrii Wysokiej Rozdzielczości 3D u Dzieci

Termin

23.02.2016

godzina 10:00

Miejsce

Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Komitet organizacyjny/naukowy

Marcin Banasiuk, Aleksandra Banaszkiewicz, Anna Pawlak, Michał Gogolewski, Dariusz Piotrowski,
Piotr Albrecht, Andrzej Kamiński, Anna Popiela-Mizera, Mirosław Mizera

Organizatorzy

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Synecpol s.c.

PROGRAM

Wprowadzenie

Manometria anorektalna wysokiej rozdzielczości 3D u dzieci: wskazania, protokół badania, interpretacja wyniku – dr Marcin Banasiuk, 30 min

Część warsztatowa I

Badanie manometryczne pacjentów:

– pacjent z zaparciem, około 30 min

– pacjent po operacji z powodu atrezji odbytu, około 30 min

 Przerwa kawowa – 15 min

Część warsztatowa II

Badanie manometryczne pacjentów:

– pacjent po operacji z powodu choroby Hirschsprunga met. TEPT, około 30 min

– pacjent po operacji z powodu choroby Hirschsprunga met. Duhamela, około 30 min

Lunch – około godziny 13:00-14:00

Zakończenie warsztatów