Klinika prowadzi szkolenia lekarzy w ramach staży do specjalizacji w zakresie:

pediatrii

pediatrii ogólnej - moduł podstawowy w specjalizacjach pediatrycznych

pediatrii - specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej

pediatrii ogólnej - moduł podstawowy w neonatologii

gastroenterologii

gastroenterologii dziecięcej - moduł specjalistyczny specjalizacji w dziedzinie pediatrii

gastroenterologii ogólnej z elementami hepatologii, żywienia i zasad diagnostyki gastrologicznej - moduł specjalistyczny specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

endoskopii i diagnostyki obrazowej - moduł specjalistyczny specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

leczenia żywieniowego specjalistycznego - moduł specjalistyczny specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

gastroenterologii - specjalizacja w dziedzinie gastroenterologii


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

CMKP