W Klinice można specjalizować się w dziedzinie pediatrii ogólnej oraz gastroenterologii dziecięcej w ramach rezydentury lub w trybie pozarezydenckim.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

CMKP