Jeśli chcesz umówić dziecko do Oddziału potrzebujesz skierowania od swojego lekarza rodzinnego lub pediatry pracującego w publicznej Podstawowej Opiece Zdrowotnej w ramach NFZ.

Skontaktuj się z Sekretariatem Kliniką w celu wyznaczenia dogodnego terminu wizyty i dostarczenie oryginału skierowania.

Rejestracja do Poradni prowadzona jest telefonicznie centralnie dla całego Szpitala.

Decyzję o trybie hospitalizacji – jednodniowym lub całodobowym – podejmuje lekarz prowadzący w oparciu o rozmowę i badanie Pacjenta. Dlatego bądź przygotowany na zostanie w szpitalu. Jednak w większości przypadków wystarcza diagnostyka jednodniowa.

Potrzebne będą podstawowe przybory toaletowe i ręcznik, pidżama oraz bielizna na zmianę.