Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie:

pediatrii i gastroenterologii dziecięcej dla studentów kierunku lekarskiego (I i II Wydział Lekarski)
pediatrii dla studentów pielęgniarstwa (Wydział Nauki o Zdrowiu)
gastroenterologii dziecięcej dla studentów kierunku lekarskiego w języku angielskim (English Division)
pediatrii dla studentów farmacji (Wydział Farmaceutyczny)

LekarskiLekarski

PielęgniarstwoPielęgniarstwo

English DivisionEnglish Division

geko
Studenckie Koło Naukowe GEKON